Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 18.05.2022

Kategoria: KULTURA
Data: 2022-05-02 - 2022-05-31

Fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja, puzon, fagot.

A Twoje dziecko na jakim instrumencie chciałoby grać?

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im Wacława z Szamotuł w Szamotułach zaprasza:

- na dni otwarte, które odbędą się 7 maja w godzinach 11:00-13:00,

- do rekrutacji na rok 2022/2023, która potrwa do 31 maja.

Do szkoły mogą przystąpić dzieci w wieku 6-16 lat.

Szczegóły znajdziecie na stronie: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach (psmszamotuly.art.pl)

Kategoria: URZĄD
Data: 2022-05-17 - 2022-06-19
URZĄD / 2022-05-17

Otworzono Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szamotułach:

https://www.powiat-szamotuly.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/Otworzono-Lokalny-Punkt-Pomocy-Pokrzywdzonym-Przestepstwem-w-Szamotulach/idn:1618

Kategoria: URZĄD
Data: 2022-05-18
Godzina: 10:00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach za rok 2021.
 4. Analiza wykonania zadań merytorycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach za 2021 rok:
 5. dokumenty stanowiące podstawę działalności instytucji a wykonywanie zadań merytorycznych w świetle pandemii;
 6. pośrednictwo pracy: bezpłatne i skuteczne;
 7. legalizacja zatrudnienia cudzoziemców;
 8. instrumenty pomocowe dla przedsiębiorców;
 9. instrumenty i usługi dla bezrobotnych;
 10. projekty unijne;
 11. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie posiedzenia.
do góry