Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 27.04.2022

Kategoria: URZĄD
Data: 2022-04-27
Godzina: 13:00

Obrady XXXIII sesji Rady Powiatu Szamotulskiego odbędą się w dniu 27 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Szamotulskiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Szamotulskiego w okresie od 22 marca do 20 kwietnia 2022 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Szamotulskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach za 2021 rok, wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Szamotulskim za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2022 - 2037.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.
 11. Odpowiedź na interpelację i zapytanie złożone podczas ostatniej sesji Rady Powiatu.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie sesji.

 

do góry