Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 26.04.2022

Kategoria: URZĄD
Data: 2022-04-26
Godzina: 12:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Szamotulskiego odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2022 - 2037.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2022-04-26
Godzina: 13:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu Rady Powiatu Szamotulskiego odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach.  

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Szamotulskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok
 3. Promocja powiatu - skuteczność i ocena podejmowanych działań oraz perspektywa nowych form promocji powiatu, adekwatna do możliwości i potrzeb.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2022-04-26
Godzina: 14:00

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Rady Powiatu Szamotulskiego obędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach za 2021 rok, wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Szamotulskim za 2021 rok.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie.
do góry