Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 23.02.2022

Kategoria: URZĄD
Data: 2022-02-23
Godzina: 15:30

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok.
 4. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2022-02-23
Godzina: 16:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Szamotulskiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Szamotulskiego w okresie od 22 grudnia 2021 r. do 16 lutego 2022 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego.
 7. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu Szamotulskiego za rok 2021.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szamotulskiego w roku 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.
 10. Zapoznanie się z uchwałą nr 300/2022 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Szamotulski, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.
 11. Odpowiedź na interpelacje i zapytania złożone podczas sesji Rady Powiatu.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie sesji.
do góry