Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 22.02.2022

Kategoria: URZĄD
Data: 2022-02-22
Godzina: 10:00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2021 rok.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2022-02-22
Godzina: 11:00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Zapoznanie się z uchwałą nr 300/2022 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Szamotulski, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej za 2021 rok.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2022-02-22
Godzina: 12:00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu za 2021 rok.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2022-02-22
Godzina: 13:00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2021 rok.
 4. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2022-02-22
Godzina: 14:00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szamotulskiego w roku 2021.
 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego za 2021 rok.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zakończenie.
do góry