Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 15.12.2021

Kategoria: URZĄD
Data: 2021-12-15
Godzina: 16:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Szamotulskiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Szamotulskiego w okresie od 17 listopada do 8 grudnia 2021 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej w sprawach określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dostępu do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy na terenie Powiatu Szamotulskiego na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 - 2037.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie sesji.
do góry