Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 14.12.2021

Kategoria: URZĄD
Data: 2021-12-14
Godzina: 10:00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2022 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2022 roku.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu na 2022 rok.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2021-12-14
Godzina: 11:00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej w sprawach określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dostępu do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy na terenie Powiatu Szamotulskiego na rok 2022.
 4. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2022 rok.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego na 2022 rok.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2021-12-14
Godzina: 13:00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2022 rok.
 4. Analiza i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2022 - 2037.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 - 2037.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.
 1. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2022 rok.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zakończenie.
do góry