Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 25.11.2021

Kategoria: URZĄD
Data: 2021-11-09 - 2022-01-09

 

Maseczka powinna zakrywać nos i usta

 

Kategoria: URZĄD
Data: 2021-11-09 - 2022-01-09

Zdjęcie 2- Prawidłowo założona maseczka zakrywa nos, usta i podbródek. Należy upewnić się również, że maseczka nie ma przerw i można w niej swobodnie oddychać.

Kategoria: URZĄD
Data: 2021-11-09 - 2022-01-10

Zdjęcie 3-Aby uniknąć zakażenia należy zachować odpowiedni dystans, dezynfekować ręce i nosić maseczkę.

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Szamotułach
Kategoria: URZĄD
Data: 2021-11-25
Godzina: 16:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Szamotulskiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Szamotulskiego w okresie od 20 października do 17 listopada 2021 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Szamotulskiego i wynikach egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2020/2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Szamotulskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/186/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Szamotulski w 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXV/205/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 23 czerwca 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Powiatu Szamotulskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/42/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 - 2037.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.
 14. Odpowiedź na interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie sesji.
do góry