Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 27.10.2021

Kategoria: URZĄD
Data: 2021-10-01 - 2021-10-31
URZĄD / 2021-10-01

Kategoria: URZĄD
Data: 2021-10-01 - 2021-10-31

Dlaczego warto się szczepić? Bo chcemy imprez i koncertów

Miejsce: Szkoły, Powiat Szamotulski
Kategoria: KULTURA
Data: 2021-10-19 - 2021-10-29
KULTURA / 2021-10-19

Kolejna edycja Konkursu „Złota Żaba” dla uczniów ostatnich klas (siódmych i ósmych) szkół podstawowych rusza w listopadzie. Konkurs przeprowadzany jest równolegle w dwóch dziedzinach- matematyki (16 listopada) oraz języka polskiego i literatury (17 listopada). Nauczyciele mogą zgłaszać swoich uczniów do 29 października. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Społecznej EKOS.

Miejsce: Szkoły, Powiat Szamotulski
Kategoria: KULTURA
Data: 2021-10-19 - 2021-10-29

Kolejna edycja Konkursu „Złota Żaba” dla uczniów ostatnich klas (siódmych i ósmych) szkół podstawowych rusza w listopadzie. Konkurs przeprowadzany jest równolegle w dwóch dziedzinach- matematyki (16 listopada) oraz języka polskiego i literatury (17 listopada). Nauczyciele mogą zgłaszać swoich uczniów do 29 października. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Społecznej EKOS.

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Szamotułach
Kategoria: URZĄD
Data: 2021-10-27
Godzina: 14:00

Obrady XXVII sesji Rady Powiatu Szamotulskiego odbędą się w dniu 27 października 2021 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach, z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności.

Porządek  obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Szamotulskiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Szamotulskiego w okresie od 14 września do 20 października 2021 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego.
 7. Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Szamotulskim i realizacja programów w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych za 2020 rok.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.
 9. Informacja o organizacji szkół prowadzonych przez Powiat w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem wyników rekrutacji do klas I-szych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku do Ministerstwa Obrony Narodowej o zezwolenie na prowadzenie w Technikum nr 1 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach oddziału przygotowania wojskowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/119/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Szamotulski porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich zmienionej Uchwałami: nr XX/169/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz nr XXV/204/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 - 2037.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.
 14. Odpowiedź na interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie sesji.
do góry