Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 25.10.2021

Kategoria: URZĄD
Data: 2021-10-01 - 2021-10-31
URZĄD / 2021-10-01

Kategoria: URZĄD
Data: 2021-10-01 - 2021-10-31

Dlaczego warto się szczepić? Bo chcemy imprez i koncertów

Miejsce: Szkoły, Powiat Szamotulski
Kategoria: KULTURA
Data: 2021-10-19 - 2021-10-29
KULTURA / 2021-10-19

Kolejna edycja Konkursu „Złota Żaba” dla uczniów ostatnich klas (siódmych i ósmych) szkół podstawowych rusza w listopadzie. Konkurs przeprowadzany jest równolegle w dwóch dziedzinach- matematyki (16 listopada) oraz języka polskiego i literatury (17 listopada). Nauczyciele mogą zgłaszać swoich uczniów do 29 października. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Społecznej EKOS.

Miejsce: Szkoły, Powiat Szamotulski
Kategoria: KULTURA
Data: 2021-10-19 - 2021-10-29

Kolejna edycja Konkursu „Złota Żaba” dla uczniów ostatnich klas (siódmych i ósmych) szkół podstawowych rusza w listopadzie. Konkurs przeprowadzany jest równolegle w dwóch dziedzinach- matematyki (16 listopada) oraz języka polskiego i literatury (17 listopada). Nauczyciele mogą zgłaszać swoich uczniów do 29 października. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Społecznej EKOS.

Kategoria: URZĄD
Data: 2021-10-25
Godzina: 10:00

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Rady Powiatu Szamotulskiego obędzie się w dniu 25 października 2021 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach, z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności.

Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za I półrocze 2021 roku.
 4. Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Szamotulskim i realizacja programów w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych za 2020 rok.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2021-10-25 - 2021-10-26
Godzina: 10:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Szamotulskiego odbędzie się w dniu 26 października 2021 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach, z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności.

Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 - 2037.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

 

Kategoria: URZĄD
Data: 2021-10-25
Godzina: 12:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu Rady Powiatu Szamotulskiego odbędzie się w dniu 25 października 2021 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach, z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności.  

Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za I półrocze 2021 roku.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/119/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Szamotulski porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich zmienionej Uchwałami: nr XX/169/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz nr XXV/204/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
do góry