Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 22.09.2021

Miejsce: Szamotuły, Starostwo Powiatowe, Sala Sesyjna
Kategoria: URZĄD
Data: 2021-09-22

XXVI sesja Rady Powiatu Szamotulskiego odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach, z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Szamotulskiego.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Szamotulskiego w okresie od 15 czerwca 2021 r. do 14 września 2021 r.
 7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach w 2020 roku.
 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach w 2020 roku.
 9. Sprawozdania Kierowników Nadzorów Wodnych z działań podejmowanych na terenie Powiatu Szamotulskiego w 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Wronki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 - 2037.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Szamotulskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Szamotulskiego.
 17. Odpowiedź na interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zakończenie sesji.
do góry