Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 21.09.2021

Miejsce: Szamotuły, Starostwo Powiatowe, Sala Sesyjna
Kategoria: URZĄD
Data: 2021-09-21
Godzina: 10:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Szamotulskiego odbędzie się w dniu 21 września 2021 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach, z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Wronki.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 - 2037.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2021-09-21
Godzina: 11:00

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Rady Powiatu Szamotulskiego obędzie się w dniu 21 września 2021 r. o godz. 11.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach, z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2021-09-21
Godzina: 13:30

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Szamotulskiego odbędzie się w dniu 21 września 2021 r. o godz. 13.30 w Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach, ul. Wroniecka 30, z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach w 2020 roku.
 4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach w 2020 roku.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
do góry