Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 23.02.2021

Kategoria: KULTURA
Data: 2020-12-18 - 2021-04-08

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach organizuje akcję pod hasłem "Moja mała ojczyzna - Powstanie Wielkopolskie oczami uczniów, nauczycieli, rodziców i dziadków".

Więcej informacji o przedsiewzięciu znajdziecie Państwo TUTAJ (kliknij).

Kategoria: KULTURA
Data: 2021-01-04 - 2021-03-31
KULTURA / 2021-01-04

Zapraszamy na Wirtualny Spacer po Muzeum Zamku Górków w Szamotułach! Zachęcamy do przejścia wszystkich przygotowanych ścieżek zwiedzania.

http://zamek.org.pl/aktualnosci/spacer-wirtualny/

Kategoria: URZĄD
Data: 2021-02-23
Godzina: 10:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Szamotulskiego odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 10.00 w zdalnym trybie obradowania.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Dusznikach z budżetu Powiatu Szamotulskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane realizowane w roku 2021 przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Otorowie  z budżetu Powiatu Szamotulskiego na zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej w Kościele Parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Otorowie w roku 2021 przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 we Wronkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 we Wronkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego we Wronkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Szamotułach.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Szamotułach.
 10. Zapoznanie się z uchwałą nr 204/2021 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Szamotulski, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r.
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej za rok 2020.
 12. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2021-02-23
Godzina: 12:00

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Rady Powiatu Szamotulskiego obędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 12.00 w zdalnym trybie obradowania.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Szamotułach wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2020 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szamotulskiego w roku 2020.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego za 2020 rok.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2021-02-23
Godzina: 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Szamotulskiego odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 14.00 w zdalnym trybie obradowania.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Dusznikach z budżetu Powiatu Szamotulskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane realizowane w roku 2021 przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Otorowie z budżetu Powiatu Szamotulskiego na zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej w Kościele Parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Otorowie w roku 2021 przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 - 2037.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.
 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów za rok 2020.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zakończenie.
do góry