Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 24.11.2020

Kategoria: URZĄD
Data: 2020-10-10 - 2021-01-01
URZĄD / 2020-10-10

10.10.2020 r. cała Polska znelazła się w strefie żółtej, w związku z tym do odwołania wprowadzony zostaje obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Sprawdź jak robić to prawidłowo.

Kategoria: URZĄD
Data: 2020-10-10 - 2021-01-01
URZĄD / 2020-10-10

Dowiedz się jak prawidłowo dbać o higienę rąk.

Kategoria: URZĄD
Data: 2020-10-10 - 2021-01-01
URZĄD / 2020-10-10

Dmuchaj na zimne! Jeśli twoje samopoczucie jest obniżone lub masz objawy infekcji, nie ryzykuj i zostań w domu! Postępując w ten sposób zmniejszasz ryzyko rozprzestrzeniania wirusa.

Kategoria: URZĄD
Data: 2020-10-14 - 2021-01-01
URZĄD / 2020-10-14

Pamiętaj o zdrowiu fizycznym i psychicznym!

Kategoria: URZĄD
Data: 2020-10-14 - 2021-01-01
URZĄD / 2020-10-14

Epidemia koronawirusa stanowi obciążenie również dla najmłodszych. Poświęć im trochę uwagi, a łatwiej im będzie przetrwać ten czas.

Kategoria: URZĄD
Data: 2020-10-14 - 2021-01-01
URZĄD / 2020-10-14

Nalezysz do ozdrowieńców? Twoje osocze może pomóc innym w walce z wirusem. Jeśli możesz skontaktuj się z najbliższym Centrum Krwiodawca i Krwiolecznictwa. Twoja krew to cenny dar, który może uratować czyjeś życie!

Miejsce: Wydarzenie on-line
Kategoria: SPORT
Data: 2020-11-01 - 2020-11-30

Wirtualny bieg jesienny - Wronki

Kategoria: URZĄD
Data: 2020-11-24
Godzina: 10:00

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Rady Powiatu Szamotulskiego obędzie się w dniu 24 listopada  2020 r. o godz. 10.00 w zdalnym trybie obradowania.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Szamotulskim i realizacji programów w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych za 2019 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/137/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie określenia wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Szamotulski w 2020 roku.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2020-11-24
Godzina: 12:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu Rady Powiatu Szamotulskiego odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 12.00 w zdalnym trybie obradowania.  

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Szamotulskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2020-11-24
Godzina: 13:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Szamotulskiego odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 13.00 w zdalnym trybie obradowania.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Szamotulskiego i wynikach egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2019/2020.
 4. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2020-11-24
Godzina: 9:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Szamotulskiego odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 9.00 w zdalnym trybie obradowania.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 - 2037.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
do góry