Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 16.09.2020

Kategoria: KULTURA
Data: 2020-09-01 - 2020-12-31
KULTURA / 2020-09-01

Zapraszamy na Wirtualny Spacer po Muzeum Zamku Górków w Szamotułach! Zachęcamy do przejścia wszystkich przygotowanych ścieżek zwiedzania.

http://zamek.org.pl/aktualnosci/spacer-wirtualny/

Kategoria: KULTURA
Data: 2020-09-01 - 2020-12-31

21 zbiórka publiczna

21 zbiórka publiczna - prośba o wsparcie

Kategoria: URZĄD
Data: 2020-09-16
Godzina: 13:00

Obrady XVI sesji Rady Powiatu Szamotulskiego odbędą się w dniu 16 września 2020 r. o godz. 1300 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Szamotulskiego.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego.
 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Szamotulskiego w okresie od 16 czerwca do 7 września 2020 r.
 2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok.
 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach w 2019 roku.
 4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach w 2019 roku.
 5. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach w 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 - 2037.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/17/2018 z dnia 19 listopada 2018, zmienionej uchwałą nr VII/70/2019, dotyczącej wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Szamotulskiego, wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/18/2018 z dnia 19 listopada 2018, zmienionej uchwałą Nr VII/68/2019, dotyczącej wyboru wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Szamotulskiego, wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 1. Odpowiedź na zapytanie zgłoszone na poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie sesji.
do góry