Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Środki z Budżetu Państwa/Polski Ład/Edycja 2/2021/Przebudowa drogi powiatowej nr 1878P Pniewy - Lubosina w m. (..)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1878P Pniewy - Lubosina w m. Pniewy ul. Konińska w Pniewach

Flaga i Godło Polski

5 września 2023 r. zakończyły się prace nad realizacją projektu, natomiast 4 października oficjalnie odebrano inwestycję dofinansowaną ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W wydarzeniu uczestniczyli: Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Zarząd Powiatu wraz ze Starostą Beatą Hanyżak, Wicestarostą Rafałem Zimny i Radnym Powiatu Roman Hojanem oraz Burmistrz Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach Sylwia Kosicka i przedstawiciele Urzędu i Miasta Gminy Pniewy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 grudnia 2022 roku zakończyła się procedura o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania oraz inspektora nadzoru budowlanego. Prace zgodnie z zawartymi 12 grudnia 2022 r. umowami trwać będą do końca września 2023 r.

Całkowita ostateczna wartość zadania wyniesie 4.283.053,73 zł, przy wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 95 % kosztów tj.: 4.068.901,04 zł.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowi Szamotulskiemu udzielona została przez BGK promesa gwarantująca dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 95 % kosztów tj.: 5.102.082,01 zł. Obecnie trwa przygotowanie do ogłoszenia procedury przetargowej. Prace trwać będą do 12 miesięcy od chwili podpisania umowy z wykonawcami. Zadanie obejmie kompleksową przebudowę odc. drogi o dł. ok. 990 mb w tym m.in.:

 • poprawę odwodnienia drogi polegającą na wymianie istniejących wpustów deszczowych oraz wykonaniem dodatkowych i ich podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę istniejącej nawierzchni,
 • poszerzenie istniejących chodników,
 • budowę brakujących chodników i zjazdów
 • wytyczenie 6 nowych przejść dla pieszych,
 • podwyższenie standardów bezpieczeństwa poprzez zastosowanie znaku aktywnego D6 z lampę pulsacyjną LED, doświetlenie przejść, zastosowanie medialini oraz pasów akustyczno-wibracyjne.

Logo Programu Polski Ład

do góry