Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00

Aktywna Tablica 2021

8 grudnia 2021 r. zakończono proces wyposażania Szkoły Podstawowej nr 5 Specjalnej przy Zespole Szkół Specjalnych w sprzęt informatyczny, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii zgodnie ze zgłoszonym przez dyrektora jednostki zapotrzebowaniem. Wyposażenie o łącznej wartość 48 394,00 zł zakupiono przy wsparciu ze środków Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych "Aktywna Tablica" - na 2021 r. w wysokości 35 000,00 zł.

Zakupiony w ramach projektu Aktywna Tablica 2021 sprzet i pomoce dydaktyczne

zakupione w ramach programu Aktywna Tablica 2021 pomoce dydaktyczne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 października 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 5 Specjalnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach na wsparcie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych "Aktywna Tablica" - na 2021 r. Powiat Szamotulski pozyskał na ten cel 35 tys. zł, które stanowić będzie maksymalnie 80 % wartości zadania. Zakup zrealizowany zostanie w całości do końca 2021 r.

grafika z nazwą programu

do góry