Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu (..)

Zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szamotulskiego

6 Maja 2020

Dzisiaj, tj. 6 maja br. o godz. 11, odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szamotulskiego w składzie Roman Hojan- przewodniczący, Tomasz Augustyn, Sławomir Chamczyk, Ryszard Firlet , Włodzimierz Malinowski, Przemysław Nowak oraz przy udziale zaproszonych gości : Skarbnika Powiatu Artura Biniak, Dyrektor SP ZOZ Remigiusza Pawelczaka, Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej Marka Urbańskiego, Dyrektora Muzeum - Zamek Górków Michała Kruszony. Przebieg obrad zawierał następujące punkty:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Analiza sprawozdań z realizacji planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach za 2019 r.
 4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2019 rok oraz analiza informacji o stanie mienia.
 5. Analiza sprawozdania z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2037 za 2019 r.
 6. Zapoznanie się z opinią RIO w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 7. Analiza sprawozdania finansowego za 2019 r.
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2019 r.
 9. Zapoznanie się z wykazem uchwał Zarządu Powiatu Szamotulskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.
do góry