Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Zdalne Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu (..)

Zdalne Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szamotulskiego

29 Kwietnia 2020

Dzisiaj tj. 29 kwietnia br. odbyło się  zdalne Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szamotulskiego w składzie Roman Hojan- przewodniczący, Tomasz Augustyn, Sławomir Chamczyk, Ryszard Firlet , Włodzimierz Malinowski, Przemysław Nowak, Monika Walentynowicz oraz przy udziale zaproszonych gości : Wicestarosty Szamotulskiego Rafała Zimny, Skarbnika Powiatu Artura Biniak, Sylwii Kosickiej Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych oraz Jana Stefaniaka Dyrektora Wydziału Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki. Przebieg obrad zawierał następujące punkty:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

3.Kontrola inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1870P Kaźmierz - Buk na odc. od km 0+000,00 do km 0+544,00 w Kaźmierzu - etap II”.

4.Analiza dotacji udzielonych w 2019 r. organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz kontrola wybranych dotacji. Poddano analizie m. in. zadania:  „Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa sportowego”,  „Wspieranie edukacji dorosłych poprzez prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku” oraz Rowerem z ESPAR-em po Powiecie Szamotulskim.

5.Wolne głosy i wnioski.

6.Zakończenie posiedzenia.

 

do góry