Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Zakończono kolejne inwestycje na drogach powiatowych

Zakończono kolejne inwestycje na drogach powiatowych

8 Września 2023

W miniony czwartek dokonano odbioru dwóch inwestycji: ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg - Wielonek oraz drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna - Grzebienisko w m. Grzebienisko. Pierwsze zadanie objęło m.in. budowę nowego i przebudową istniejącego oświetlenia, nowe oznakowanie poziome i pionowe czy wytyczenie nowego przejścia dla pieszych w m. Wielonek o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa z zastosowaniem znaków aktywnych.

Druga inwestycja, tj. odbiór drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna - Grzebienisko w m. Grzebienisko, objęła m.in. poszerzenie drogi i przebudowę istniejącej nawierzchni, przebudowę i poszerzenie istniejących chodników czy przebudowę skrzyżowania z ul. Parkową oraz wytyczenie dodatkowego przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa poprzez zastosowanie znaku aktywnego D6 i doświetlenie.

W wydarzeniach tych udział wzięli: Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Starosta Szamotulski Beata Hanyżak, Wicestarosta Rafał Zimny, Przewodniczący Rady Powiatu Radosław Łanoszka, członkowie Zarządu Powiatu Andrzej Grzeszczyk i Kazimierz Michalak, Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg Roman Napierała oraz Zastępca Burmistrza Janusz Stanke, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Sylwia Kosicka, Wójt Gminy Duszniki Roman Boguś, Przewodniczący Rady Marek Liszkowski oraz Sołtys Grzebieniska Małgorzata Wrochna.

Całkowita wartość zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg - Wielonek” wyniosła 1.593.682,53 zł, przy wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.561.808,88 zł. Natomiast wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna - Grzebienisko w m. Grzebienisko na odc. ok. 450 mb” wyniosła 2.203.302,10 zł, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.825.193,67 zł.

Mamy nadzieję, że wszyscy mieszkańcy powiatu, a także miłośnicy rowerów będą często i chętnie korzystać z nowych dróg.

do góry