Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/XXXVIII sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

XXXVIII sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

1 Grudnia 2022

Dnia 30 listopada 2022 r. odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu Szamotulskiego.

W trakcie sesji Radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Szamotulskiego i wynikach egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2021/2022.

Następnie podjęli uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Szamotuły, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2022 - 2037 oraz wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.

Zajęły się także zmianami uchwał: nr XXIX/173/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmienionej uchwałą nr XXXIV/209/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 października 2017 roku oraz zmiany uchwały Nr XXXII/246/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Szamotulski w 2022 roku.

Określono także rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dostępu do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy na terenie Powiatu Szamotulskiego na rok 2023.

Ostatnimi punktami tej sesji było podjęcie dwóch uchwał: w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Szamotulskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” oraz ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2023 roku.

Dnia 29 listopada 2022 r. odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu Szamotulskiego.

W trakcie sesji Radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Szamotulskiego i wynikach egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2021/2022.

Następnie podjęli uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Szamotuły, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2022 - 2037 oraz wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.

Zajęły się także zmianami uchwał: nr XXIX/173/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmienionej uchwałą nr XXXIV/209/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 października 2017 roku oraz zmiany uchwały Nr XXXII/246/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Szamotulski w 2022 roku.

Określono także rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dostępu do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy na terenie Powiatu Szamotulskiego na rok 2023.

Ostatnimi punktami tej sesji było podjęcie dwóch uchwał: w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Szamotulskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” oraz ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2023 roku.

do góry