Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/XXXVII sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

XXXVII sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

27 Października 2022

Dnia 26 października 2022 r. odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu Szamotulskiego.

Sesja rozpoczęła się miłym akcentem. Wręczono dwa podziękowania: dyrektorowi Arkadiuszowi Majerowi z Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach za zajęcie przez szkołę 1 miejsca w ogólnej kwalifikacji LZS w województwie Wielkopolskim oraz wicedyrektor Anecie Rzepie z Zespołu Szkół nr 1 we Wronkach za wyróżnienie szkoły w kategorii Wielkopolska Szkoła Roku 2022. Gratulujemy sukcesów.

W trakcie trwania sesji Radni zapoznali się z sytuacją bezrobocia na terenie naszego Powiatu oraz przebiegiem projektów, które miały przeciwdziałać bezrobociu w szczególności osób z niepełnosprawnościami w 2021r. Zostali także poinformowani o organizacji szkół prowadzonych przez Powiat w roku szkolnym 2022/2023 oraz o wynikach rekrutacji do klas I. Podjęto także uchwały dotyczącą zasad ustalania, obniżania i rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli i o zmianie uchwały Nr XXXIII/127/09 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 października 2009 r. w sprawie „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia”.

Rada Powiatu Szamotulskiego, na podstawie przedłożonego przez Szpital Powiatowy w Szamotułach Raportu ekonomiczno-finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach za 2021 rok, oceniła pozytywnie sytuację ekonomiczno-finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

Poinformowano o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku. Ponadto została podjęta uchwała o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021- 2037 oraz wprowadzono korekty w budżecie Powiatu na rok 2022.

do góry