Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/XXVII Sesja Rady Powiatu

XXVII Sesja Rady Powiatu

28 Października 2021

Dnia 27 października 2021 r. odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Szamotulskiego. Jednym z głównych tematów podjętych podczas obrad była kwestia bezrobocia na terenie naszego Powiatu oraz formy przeciwdziałania temu zjawiskowi. Rada Powiatu głosowała także nad przyjęciem uchwały ws. złożenia wniosku do Ministerstwa Obrony Narodowej o zezwolenie na prowadzenie w Technikum nr 1 wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach oddziału przygotowania wojskowego. Radni procedowali także zmiany w porozumieniu zawartym przez Powiat Szamotulski z Powiatem Poznańskim dotyczącym powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Ponadto zostały podjęte uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021- 2037 oraz wprowadzono korekty w budżecie Powiatu na rok 2021. Ważnym punktem obrad było przekazanie informacji o wsparciu finansowym Powiatu w ramach programów: Rządowego Programu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Radni głosowali także w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kaźmierz.

Sesja była również okazją do podziękowania i wręczenia listów gratulacyjnych dla pracowników dwóch instytucji:

  • Pani Agnieszce Piechowiak za sukces autorskiego programu „Szybka Ścieżka Diagnostyczna w Gabinecie Lekarza Rodzinnego”,
  • Pani Danucie Koszałko za sukces w konkursie „Dziecięcy Szpital Przyszłości”,
  • Pani Małgorzacie Rusinek- laureatowi konkursu „Bohater Walki z Covid-19”,
  • Panu Dyrektorowi SPZOZ w Szamotułach Remigiuszowi Pawelczakowi za całokształt podejmowanych działań wpływających na poprawę pracy jednostki,
  • Pani Małgorzacie Rynarzewskiej oraz Panu Dyrektorowi Michałowi Kruszonie za organizację wystawy pn. „Chwała Pacykowianom”, która została nagrodzona Nagrodą „Kolekcjonerstwo- nauka i upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego.

 

do góry