Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/XXIV sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

XXIV sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

20 Maja 2021

W środę, 19 maja br.  o godz. 16.30 Przewodniczący Rady  Radosław Łanoszka otworzył  XXIV sesję Rady Powiatu Szamotulskiego, która  przebiegła w zdalnym trybie obradowania. 

Po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Szamotulskiego przedstawiono m.in.: sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Szamotulskiego w okresie od dnia 20 kwietnia do 12 maja 2021 r. oraz  sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego. Następnie radni przyjęli sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Szamotulskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

Ponadto ważnym punktem obrad było  przyjęcie przez radnych sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Szamotułach w 2020 roku.

Podczas XXIV Sesji Rady Powiatu Szamotulskiego podjęto następujące uchwały w sprawie:

- powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach,

-powierzenia Gminie Kaźmierz zadania własnego Powiatu Szamotulskiego,

-udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kaźmierz,

-zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 - 2037,

-wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.

Sesja Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu

 

 

 

 

 

 

do góry