Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/XXI sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

XXI sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

26 Lutego 2021

24 lutego 2021 roku odbyła się zdalnie pierwsza, w tym roku kalendarzowym sesja Rady Powiatu Szamotulskiego w której udział wzięli wszyscy radni.

W ramach  Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Szamotulskiego w okresie od dnia 22 grudnia 2020 r. do 17 lutego 2021 r. Starosta Szamotulski Beata Hanyżak w uzupełnieniu, poinformowała m.in. o podpisaniu przez Zarząd  Powiatu Szamotulskiego stosownego oświadczenia, dotyczącego wejścia Powiatu Szamotulskiego w rolę realizatora „Programu wyrównywania różnic między regionami”. Ponadto Starosta Szamotulski przedstawiła projekty do realizacji m. in. II etap modernizacji WTZ we Wronkach , dostosowanie budynku Urzędu Gminy Ostroróg oraz  budynku Starostwa Powiatowego w Szamotułach do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ponadto podczas XXI sesji Rady Powiatu Szamotulskiego przyjęto, oprócz  sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego, także sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Szamotułach wraz z analizą  stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2020 roku, sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2020, sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu Szamotulskiego. Ponadto przyjęto 10 uchwał w następujących sprawach:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 - 2037,

-  wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok,

-  udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Dusznikach z budżetu Powiatu Szamotulskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane realizowane w roku 2021 przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

-  udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Otorowie z budżetu Powiatu Szamotulskiego na zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej w Kościele Parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Otorowie w roku 2021 przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

-  wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok,

-  likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 we Wronkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach,

-  likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 we Wronkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach,

- likwidacji Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego we Wronkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach

-  zamiaru  likwidacji Bursy Szkolnej w Szamotułach,

-  zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Szamotułach.

Ponadto radni zapoznali się z treścią  uchwały nr 204/2021 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Szamotulski, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. Pomimo tego, iż poszczególni Radni logowali się z różnych lokalizacji XXI sesja Rady Powiatu przebiegała dość sprawnie i trwała ponad 3,5 h.

do góry