Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/XLVII sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

XLVII sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

29 Listopada 2023

29 listopada odbyła się XLVII sesja Rady Powiatu Szamotulskiego.

Na początku Starosta Szamotulski Beata Hanyżak wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Radosławem Łanoszką złożyli gratulacje na ręce Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Brzechwy w Szamotułach Natalii Sobczak za projekt „SzamoDZIELNE”, który otrzymał nagrodę XXIV edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe” Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Następnie omówiono sprawozdania: z działalności Zarządu Powiatu Szamotulskiego w okresie od 18 października do 22 listopada 2023 r. oraz z realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego.

Podjęto uchwały: w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Szamotulskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok, w sprawie Regulaminu udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w likwidacji wyrobów zawierających azbest, w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/291/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Szamotulski w 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLV/309/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 13 września 2023 r.

Kolejne uchwały zostały podjęte w sprawach: zmiany uchwały nr XXIII/191/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Szamotulskim na lata 2021 - 2035, programu rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatu Szamotulskiego na lata 2024 - 2026 oraz ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2024 roku.

do góry