Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/XLVI sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

XLVI sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

25 Października 2023

25 października odbyła się XLVI sesja Rady Powiatu Szamotulskiego. Na początku sesji ślubowanie złożył nowy Radny Rady Powiatu Szamotulskiego Pan Jan Józef Pieprzyk.

Następnie podjęto uchwały w sprawie: powołania składu Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Szamotulskiego, powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szamotulskiego oraz w sprawie wyboru wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Szamotulskiego. Omówiono sprawozdania: z działalności Zarządu Powiatu Szamotulskiego w okresie od 5 września do 18 października 2023 r. oraz z realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego.

Kolejnym etapem sesji było zapoznanie się z informacją o organizacji szkół prowadzonych przez Powiat Szamotulski w roku szkolnym 2023/2024 z uwzględnieniem wyników rekrutacji do klas I-szych szkół ponadpodstawowych.

W dalszej części sesji Radni podjęli kolejne uchwały: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2023 - 2037, w spawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na rok 2023, w sprawie analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach oraz w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.1 Aktywizacja Zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty PUP.

do góry