Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/XL sesja Rady Powiatu Szamotulskiego 

XL sesja Rady Powiatu Szamotulskiego 

23 Lutego 2023

Dnia 22 lutego 2023 odbyła się XL, pierwsza w bieżącym roku sesja Rady Powiatu Szamotulskiego.

Sesja rozpoczęła się od minuty ciszy, która upamiętniła Radną Powiatu Szamotulskiego Annę Rudy.

Następnie rozpatrzono wniosek o rozszerzenie obrad.

Nowy Radny Powiatu Szamotulskiego Włodzimierz Kuczyński złożył ślubowanie oraz podjęto dwie uchwały, w których przystąpił do Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Rozwoju i Promocji Powiatu.

Rozpatrzono sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Szamotulskiego w okresie od 21 grudnia 2022 r. do 15 lutego 2023 r, a także działalności komisji stałych oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szamotulskiego w roku 2022.

Podjęto także uchwały w następujących sprawach:

- wyboru wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Szamotulskiego,

- powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach,

Radna Bernadeta Markiewicz została wiceprzewodniczącą komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz członkiem Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2022 - 2037,

- zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok,

- przekazania do realizacji Powiatowi Nowotomyskiemu niektórych zadań Powiatu Szamotulskiego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- udzielenia trzech dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane realizowane w roku 2023 przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:

  1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Pniewach,
  2. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrorogu,
  3. Domowi Zakonnemu w Szamotułach Prowincji Św. Franciszka z Asyżu, Zakonu Braci Mniejszych-Franciszkanów w Polsce.

- określenia wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Powiat Szamotulski w 2023 roku.

do góry