Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/XIV sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

XIV sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

27 Maja 2020

 

Dzisiaj, 27 maja br. odbyła się XIV sesja Rady Powiatu Szamotulskiego, która przebiegała w sposób zdalny, według poniższego porządku. Po otwarciu sesji, stwierdzeniu prawomocności sesji oraz powołaniu sekretarza obrad, radni przyjęli wniosek Zarządu Powiatu Szamotulskiego o rozszerzenie porządku obrad o „Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2037”, po czym przyjęty został protokół z ostatniej sesji Rady Powiatu Szamotulskiego. Kolejny punkt obrad stanowiło sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Szamotulskiego w okresie międzysesyjnym - przedstawione przez  Starostę Szamotulskiego Beatę Hanyżak, następnie radni wysłuchali sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego.

 Kolejnym punktem uwagi radnych stało się podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, którą przegłosowano również większością głosów oraz w sprawie określenia wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Szamotulski w 2020 roku. W tym miejscu był czas na wysłuchanie „Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w roku 2019”, zreferowanego przez dyrektora jednostki Jaromira Zielińskiego oraz związana z nim ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Szamotulskiego za 2019 r. Następnym ważnym punktem sesji była ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna Powiatu Szamotulskiego w roku 2019, którą przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Agnieszka Jachnik. Kolejnym punktem obrad, było sprawozdanie z działalności gospodarczej i leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach za 2019 rok, które przedstawił dyrektor placówki Remigiusz Pawelczak.

Ponadto na posiedzeniu podjęto również temat współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku, które w formie sprawozdania zreferował dyrektor Wydziału Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki  Starostwa Powiatowego w Szamotułach Jan Stefaniak.

 

 

do góry