Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/XII sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

XII sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

3 Stycznia 2020

XII sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

30 grudnia odbyły się ostatnie w roku kalendarzowym 2019 XII obrady Sesji Rady Powiatu Szamotulskiego.

Jednym  z najważniejszych punktów było przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2020. Radni przyjęli ją jednogłośnie. Przyjęcie uchwały poprzedzone zostało wystąpieniem Skarbnika Powiatu Artura Biniaka na temat prognozowanej sytuacji finansowej Powiatu Szamotulskiego w roku 2020.

Stąd wiemy, że dla jednostek samorządu terytorialnego rok 2020 przynieść może  jedno  z największych wyzwań finansowych z jakim przyszło im się zmierzyć. Zmiany legislacyjne w sposób bezpośredni  przełożyły się na  zmniejszenie wysokości dochodów jednostek samorządowych, co przy zwiększeniu zakresu zadań stawianych przed nimi, spowodować może problemy z ich realizacją. Skutkiem czego dochody własne Powiatu Szamotulskiego mogą zostać uszczuplone nawet o 3,5 mln zł. w stosunku do roku 2019. Stawia to władze samorządowe przed trudnymi wyborami, w jakich obszarach zmuszeni są poczynić oszczędności Oznacza to ograniczenie wydatków we wszystkich obszarach działalności powiatu. Już dzisiaj wiemy, że największym ograniczeniom będą podlegać wydatki majątkowe w zakresie inwestycji drogowych. Jednak zapewniamy, że w tym zakresie szukać będziemy zewnętrznych źródeł finansowania. Obecnie już zostały złożone dwa wnioski o pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na łączną kwotę 1,52 mln. zł.

Pomimo trudnej sytuacji, sukcesem jest osiągnięcie w 2020 roku budżetu zrównoważonego, gdzie wydatki pokryte są dochodami, priorytetem również stało się dążenie do niezwiększania  skumulowanego deficytu, który w roku 2020 zaplanowany jest podobnie jak na koniec roku 2019,  na poziomie 19 mln 983 tys. zł. Natomiast przychody pokryją rozchody związane ze spłatą rat wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych. Ponadto Radni przyjęli również uchwałę w sprawie podpisania porozumienia z Powiatem Poznańskim w kwestii realizacji zadania przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego o powiatowych przewozach pasażerskich, uchwałę  w sprawie przystąpienia Powiatu Szamotulskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 – 2037.

 

do góry