Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu Szamotulskiego w (..)

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu Szamotulskiego w Pniewach i we Wronkach

11 Czerwca 2019

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu Szamotulskiego w Pniewach i we Wronkach.

7 czerwca, w piątek, Zarząd Powiatu Szamotulskiego, podczas posiedzenia wyjazdowego  zapoznał się ze stanem realizacji projektu partnerskiego pn.:  Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej Powiatu Szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów faktycznych. Finansowy udział Powiatu Szamotulskiego w tym przedsięwzięciu  jest niebagatelny i wynosi 200.000,00 zł. Natomiast całkowita oszacowana wartość projektu to 4.915.718,00 zł. Realizatorem projektu - partnerem wiodącym, jest Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. j. z siedzibą w Poznaniu, natomiast partnerami projektu - Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” w Poznaniu, OAK Usługi Opiekuńcze Sp. z o.o. w Poznaniu oraz Powiat Szamotulski i Gmina Pniewy. Realizacja rozpoczęła się  1 maja 2018 r. a całkowite ukończenie planowane jest na dzień 31 grudnia 2020 r.

 Podczas wizyty w Pniewach Pan Burmistrz Jarosław Przewoźny omówił postępy prac na piętrze budynku po starym ośrodku zdrowia, który stanie się wkrótce Dziennym domem opieki medycznej dla osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych. W pomieszczeniach znalazły się  praktyczne rozwiązania i udogodnienia z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Lada chwila obiekt będzie w pełni  gotowy by stać się miejscem  rehabilitacji  i pobytu seniorów wraz z ich opiekunami. Docelowo projekt zakłada  wsparcie dla  230 osób starszych i niesamodzielnych, w zakresie usług zdrowotnych (m. in. Opieki w Dziennym Domu Opieki Medycznej, pielęgniarskich usług opieki długoterminowej, hospicjum domowego/świadczenia w miejscu zamieszkania) i opiekuńczych (m. in. mieszkania wspomaganego, Klubu Seniora, usług fizjoterapeutycznych w miejscu zamieszkania).

Kolejnym punktem posiedzenia  była wizyta w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach. Tutaj Pani dyrektor Monika Kozber przedstawiła Zarządowi Powiatu Szamotulskiego, stan zaawansowania prac związanych z drenażem opaskowym budynku szkoły oraz izolacją przeciwilgotnościową ścian i ław fundamentów. Na ten cel Powiat Szamotulski wyasygnował ok. 200.000,00 zł. Jest to inwestycja bardzo potrzebna i długo oczekiwana.

do góry