Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Wsparcie spraw konsumentów przez Wojewódzki Inspektorat (..)

Wsparcie spraw konsumentów przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

3 Listopada 2020

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Szamotułach informuje mieszkańców Powiatu Szamotulskiego o możliwości kontaktu konsumentów z Wojewódzki Inspektoratem Inspekcji Handlowej we wszystkich sprawach, które dotyczą reklamacji zakupywanych przez Państwa towarów. Z urzędem można się kontaktować również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu www.poznan.wiih.gov.pl w zakładce „Postępowanie polubowne” zamieszczono wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Wniosek wraz z dokumentami posiadanymi w sprawie konsumenci mogą przesyłać na adres e-mail  lub profilem zaufanym ePUAP. Na stronie internetowej zamieszczono również informacje dotyczące prowadzonego postępowania wraz z filmem instruktażowym, ułatwiającym wypełnienie wniosku.

Bezpośredni odnośnik do strony - https://poznan.wiih.gov.pl/index.php/postepowanie-polubowne/wzory-wnioskow/

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu www.poznan.wiih.gov.pl w zakładce „Sąd polubowny” zamieszczono wniosek o rozpatrzenie sporu przez Stały Sąd Polubowny i Zapis na Stały Sąd Polubowny. Wniosek i zapis oraz dokumentację posiadaną w sprawie konsumenci mogą przesyłać profilem zaufanym ePUAP, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na stronie internetowej zamieszczono informacje dotyczące prowadzonego postępowania oraz listę arbitrów Stałego Sądu Polubownego.

Bezpośredni odnośnik do strony- https://poznan.wiih.gov.pl/index.php/sad-polubowny/wzory-wnioskow/

 

Lista rzeczoznawców do spraw jakości produktów i usług

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu www.poznan.wiih.gov.pl w zakładce „Prawa konsumenta/rzeczoznawcy” udostępniono prowadzoną przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej listę rzeczoznawców. Kontakt z nimi jest niezbędny w sytuacji, gdy sprzedawca kwestionuje podnoszone przez konsumenta wady nabywanych towarów.

Rzeczoznawcy nie są pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu i prowadzą samodzielną działalność. W celu zasięgnięcia opinii, należy odszukać rzeczoznawcę według podanej branży/specjalizacji i skontaktować się z wybranym rzeczoznawcą pod wskazanym na liście numerem telefonu. Opinie wydawane przez rzeczoznawców są odpłatne.

Bezpośredni odnośnik do strony - https://poznan.wiih.gov.pl/index.php/prawa-konsumenta/rzeczoznawcy/

Lista rzeczoznawców - https://poznan.wiih.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/LISTA-RZECZOZNAWCOW-21.02.20.doc

 

Wyrażamy nadzieję, że przekazane informacje okażą się pomocne i ułatwią kontakt z tutejszym urzędem wszystkim zainteresowanym konsumentom.

 

do góry