Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w (..)

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w Powiecie Szamotulskim

2 Września 2020

Efektem podpisanej 1 czerwca 2020 r. pomiędzy  Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i  Wojewodą Wielkopolskim umowy partnerskiej jest  realizacja w wielkopolskich powiatach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Powiat Szamotulski także został beneficjentem powyższego projektu. Pozyskane środki finansowe  w  kwocie 422 855 zł przeznaczone zostały na  wsparcie podczas pandemii COVID-19 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Wsparcie trafi do 222 dzieci w 82 rodzinach zastępczych i 5 placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zakupiono wyposażenie na cele realizacji zadań w trybie nauki zdalnej, w skład którego weszło 116 laptopów z oprogramowaniem, 88 urządzeń wielofunkcyjnych, 5 zestawów projekcyjnych (projektor multimedialny z ekranem) oraz środki ochrony osobistej - ponad 21 tys. rękawiczek, 4 tys. maseczek jednorazowych oraz ponad 800 litrów płynu do dezynfekcji rąk. Ponadto zakupiono wyposażenie na urządzenie miejsc do organizacji ewentualnej kwarantanny dla dzieci.

Od  28 sierpnia do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych trafia sprzęt,  który ma pomóc w nauce dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej oraz środki ochrony niezbędne dla bezpiecznego funkcjonowania w czasie epidemii COVID-19. Koordynatorem realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

 

 

 

 

do góry