Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Ważna informacja dla stowarzyszeń i fundacji

Ważna informacja dla stowarzyszeń i fundacji

23 Lutego 2024

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) nakłada na podmioty tzw. „instytucje obowiązane”, obowiązek podejmowania działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Do instytucji obowiązanych, w świetle postanowień art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ww. ustawy, zaliczane są:

  • fundacje utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
  • stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,

w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane oraz

  • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (grą losową jest np.: charytatywna loteria fantowa).

 Biorąc pod uwagę powyższe Starosta Szamotulski pełniący funkcję organu nadzoru i kontroli nad stowarzyszeniami oraz fundacjami Powiatu Szamotulskiego przypomina o obowiązku złożenia wyjaśnienia w drodze oświadczenia (według załączonego wzoru poniżej) czy organizacja przyjmuje płatność w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informację obowiązkowo w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć każdego roku w terminie do dnia 31 października na adres: Starostwo Powiatowe w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Niezastosowanie się do obowiązku informowania, o którym mowa wyżej skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
docx 2024-02-23 Oświadczenie.docx
ilość pobrań: 8
Oświadczenie.docx 14.84KB -

do góry