Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/V konferencja „W Powiecie Szamotulskim Wokół Rodziny”

V konferencja „W Powiecie Szamotulskim Wokół Rodziny”

6 Grudnia 2018

V konferencja „W Powiecie Szamotulskim Wokół Rodziny”

5  grudnia 2018 roku w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Szamotułach odbyła się V konferencja „W Powiecie Szamotulskim Wokół Rodziny”. Licznie zgromadzonych gości przywitał Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach Jaromir Zieliński, a oficjalnego otwarcia konferencji dokonała Beata Hanyżak – Starosta Szamotulski.

Konferencja skierowana była do pracowników służb społecznych, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych oraz samorządowców z terenu Powiatu Szamotulskiego.  Celem konferencji było pokazanie aktualnych wyzwań i problemów koncentrujących się wokół rodziny. Podczas wystąpień prelegentów pokazano dobre przykłady pracy na rzecz rodzin w środowiskach lokalnych, a także wymieniono się doświadczeniami na temat efektywnego wykorzystania tych przykładów w życiu codziennym.

Tegoroczni prelegenci poruszyli bardzo ważne tematy i problemy. Pani Angelika Staszewska, doktor nauk o zdrowiu, wykładowca, specjalista w zakresie psychodietetyki, dietetyki i promocji zdrowia mówiła o zaburzeniach odżywiania dzieci i młodzieży.  Na co dzień pani doktor pracuje z pacjentami z nadwagą, otyłością, z pacjentami z zaburzeniami odżywiania typu anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się.

Kolejny wykład wygłosiła Pani Jolanta Graczyk, mediator Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych w Warszawie, założycielka Ośrodka Mediacji przy TKOPD w Poznaniu, przedstawiła temat: „To nie konflikt jest źródłem walki miedzy ludźmi, ale sposób w jaki go rozwiązują”. Na co dzień pracuje w Ośrodku Specjalistycznej Pracy z Dzieckiem i Rodziną przy TKOPD w Poznaniu.

Trzecią prelekcję wygłosił Pan Marek Goworek – pedagog, profilaktyk, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, który zajmuje się profilaktyką osób zagrożonych społecznie, mówił o współczesnych uzależnieniach dzieci i młodzieży. 

Na zakończenie Pani Monika Zielona – Jenek,  doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, seksuolog kliniczna, pracująca w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu mówiła o roli dorosłych we wspieraniu rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży. Pani doktor współpracuje z instytucjami oświatowymi i pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi.

W przerwie kawowej wszyscy goście mieli możliwość zakupu dobrej jakości ceramiki ozdobnej i użytkowej o wyjątkowym klimacie, wytwarzanej i sprzedawanej przez osoby z niepełnosprawnościami, zatrudnione w Spółdzielni Socjalnej ,,Talent” w Szamotułach. Czas ten był również okazją do przedstawienia przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, młodszego kapitana Miłosza Nowaka, założeń ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej: „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”.

do góry