Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Umowa na dofinansowanie podpisana

Umowa na dofinansowanie podpisana

9 Czerwca 2021

flaga i godło

31 maja br. w Starostwie Powiatowym w Szamotułach podpisana została umowa o dofinansowaniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo - Gałowo - odcinek II od km 0+035,44 od km 2+100,00 Śmiłowo - Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo - odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69” ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi, w tym m.in. jej poszerzenie, budowę oświetlonego ronda w miejscowości Jastrowo, zatoki autobusowej oraz jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż całego objętego wnioskiem odcinka drogi. W celu poprawy bezpieczeństwa przewidziana została również budowa oświetlonego przejścia dla pieszych z wyspą dzielącą oraz montaż znaku aktywy monitorującego prędkość pojazdów na drodze.

Całkowita planowana wartość zadania to 8.730.490,99 zł z czego pozyskane dofinansowanie wyniesie 5.137.970,51 zł. Przebudowa drogi wpłynie na zwiększenie dostępności do zlokalizowanych w obrębie drogi terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą, natomiast zastosowane rozwiązania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, tworząc jednocześnie dogodną alternatywę, umożliwiającą sprawne ominięcie centrum miasta.

Prace podzielono na dwa etapy. Do końca 2021 r. przebudowane zostanie skrzyżowane w Jastrowie, natomiast całkowita realizacja zadania zostanie zakończona w 2022 r.   

 

 

do góry