Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu Szamotulskiego

Udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu Szamotulskiego

23 Czerwca 2022

Dnia 22 czerwca 2022 r. odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Szamotulskiego. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, wybraniu sekretarza oraz przyjęciu protokołu z ostatniej sesji przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Szamotulskiego oraz z realizacji uchwał Rady. Następnie zgromadzeni zapoznali się z raportem o stanie Powiatu Szamotulskiego w roku 2021, a także przeszli do debaty nad nim. Rada podjęła uchwałę ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2021. Zapoznano się również z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Powiatu Szamotulskiego ws. udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu. Był to jeden z najważniejszych punktów wczorajszej sesji, a absolutorium Zarządowi Powiatu Szamotulskiego zostało udzielone 19 głosami „za” przy jednym przeciwnym.  Na koniec Radni podjęli uchwały ws. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz ws. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na rok 2022.

do góry