Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Uczyć się od najlepszych

Uczyć się od najlepszych

23 Sierpnia 2019

Uczyć się od najlepszych

W dniu 21 sierpnia 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach zawarto umowę patronacką pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach, a firmą TROL INTERMEDIA Sp. z o.o Sp.k. Uroczystego podpisania dokonali: Wicestarosta Powiatu Szamotulskiego Rafał Zimny, Dyrektor Szkoły Monika Kozber oraz Prezes Zarządu TROL INTERMEDIA Przemysław Turowski. Strony wspólnie i jednomyślnie wyraziły wolę i możliwość wzajemnej współpracy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w zawodzie technik informatyk. Wspólne działania będą obejmowały nie tylko praktyki zawodowe, staże oraz wycieczki edukacyjne i konkursy ale przede wszystkim zatrudnianie  w szkole kadry specjalistów z firmy TROL INTERMEDIA do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W ramach porozumienia uczniowie będą mieli również możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności i podniesienia kwalifikacji poprzez udział w programie Klasa z ECDL i uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

 

do góry