Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Stanowisko Ministra Infrastruktury w sprawie zmian w Prawie (..)

Stanowisko Ministra Infrastruktury w sprawie zmian w Prawie o Ruchu Drogowym

31 Grudnia 2019

Stanowisko Ministra Infrastruktury w sprawie zmian w Prawie o Ruchu Drogowym

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 grudnia br. z Ministerstwa Infrastruktury Departament Transportu Drogowego wpłynęła informacja przedstawiająca stanowisko Ministerstwa w odniesieniu do kwestii ostatniej zmiany Prawa o ruchu drogowym, zgodnie z którym od 01 stycznia 2020 r. art. 140 mb określa, że kto:

1)      Będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE wbrew przepisom art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)      Będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt. 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. 

Ministerstwo wyjaśnia, że ww. przepisy nie będą miały zastosowania do czynności sprzed wejścia w życie ww. ustawy. Zatem ewentualne kary będą nakładane w przypadkach opisanych w ustawie i mających miejsce po dniu 31.12.2019 r.

do góry