Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Stacja pomiarów jakości powietrza w Szamotułach

Stacja pomiarów jakości powietrza w Szamotułach

16 Marca 2021

Stacja pomiarowa badająca jakość powietrzaInformujemy, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) prowadzi pomiary jakości powietrza w Szamotułach w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w roku 2021. Stacja pomiarowa została umieszczona na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy przy ul. Kołłątaja. Montaż urządzeń pomiarowych był możliwy dzięki współpracy Powiatu Szamotulskiego z władzami Miasta i Gminy Szamotuły.  Obecne na terenie placówki urządzenia monitorujące pozwalają pracownikom inspektoratu, przedstawicielom władz i mieszkańcom zyskać dostęp do automatycznych i aktualnych danych dotyczących obecności w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku azotu oraz tlenków azotu.

Wyniki z 1-godzinnych automatycznych pomiarów zanieczyszczeń udostępniane są na stronie internetowej GIOŚ, na portalu „Jakość Powietrza” w module Bieżące dane pomiarowe https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current oraz w aplikacji mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce” dostępnej na systemy operacyjne Windows, Android oraz iOS. Dane ze stacji znaleźć można również na stronie WIOŚ Poznań http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/.

Informacje o stanie jakości powietrza w Szamotułach gromadzone są ponadto w krajowej bazie danych zlokalizowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

 

do góry