Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Spotkanie inauguracyjne działalność Dziennego Domu (..)

Spotkanie inauguracyjne działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej w Pniewach

15 Listopada 2019

Spotkanie inauguracyjne działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej w Pniewach

Wczoraj tj. 14 listopada br.  w Urzędzie Miejskim w Pniewach  odbyło się spotkanie partnerów projektu „Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorowi ich opiekunów faktycznych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie ok. 4,6 mln zł, natomiast całościowa wartość projektu to blisko 5 mln zł, wkład Powiatu Szamotulskiego wyniósł 200 tys. zł. Na spotkaniu Powiat Szamotulski reprezentowany był przez Starostę Szamotulskiego Beatę Hanyżak, Wicestarostę Rałała Zimny oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach Jaromira Zielińskiego. Spotkanie było jednocześnie inauguracją działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej mieszczącego się w Pniewach przy ul. Targowej 14. Partnerami Projektu są: Centrum Kompetencji Grupy szkoleniowo-Doradczej A. Gawrońska Sp.j z Poznania, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”, Powiat Szamotulski oraz Gmina Pniewy. W ramach projektu powstaje system kompleksowego wsparcia w zakresie usług zdrowotnych i społecznych dla 265 niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych z powiatu szamotulskiego w celu krócenia liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji.

W ramach opracowanego indywidualnego planu wsparcia osoby starsze niesamodzielne mogą otrzymać wsparcie w formie:

- Usług zdrowotnych (230 osób), wytypowanych proporcjonalnie z gmin Duszniki 20 osób, Kaźmierz 25 osób, gmina Obrzycko miejska i wiejska 25 osób, Ostroróg 25 osób, Pniewy 50 osób, Szamotuły 50 osób, Wronki 35 osób świadczonych w Dziennym Domu Opieki Medycznej, położonym w Pniewach przy ul. Targowej 14.Po jego opuszczeniu pacjenci będą mogli korzystać z dalszego wsparcia w formie usług opiekuńczych realizowanych w miejscu ich zamieszkania. Zarówno podczas korzystania z świadczeń w DDOM jak i w okresie bezpośrednio po jego zakończeniu osoby niesamodzielne zostaną objęte usługą teleopieki, zwiększają ich bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę;

- Usług opiekuńczych w formie Hospicjum Domowego (23 osoby);

- Pielęgniarskie Opieki Długoterminowej (12 osoby).

Realizacja powyższych usług możliwa była po przygotowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, wysokiej jakości infrastruktury. Było to możliwe dzięki wsparciu władz Powiatu Szamotulskiego i Gminy Pniewy. Użyczenie pomieszczeń oraz współfinansowanie ich adaptacji na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej, zapewnia pacjentom najwyższą jakość opieki w szczególnie korzystnych warunkach lokalowych.

do góry