Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Rekrutacja uczestników do ścieżki dotacyjnej na (..)

Rekrutacja uczestników do ścieżki dotacyjnej na utworzenie nowych miejsc pracy

6 Czerwca 2019

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej), ogłasza nabór uczestników do ścieżki dotacyjnej. Zapraszają osoby/podmioty zainteresowane utworzeniem miejsc pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym do złożenia skróconego opisu planowanego przedsięwzięcia.

Opis można złożyć do dnia 30 czerwca 2019 r. w biurze WCES mającym siedzibę przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu.

Skrócone opisy przedsięwzięcia zostaną poddane komisyjnej ocenie. Ocena pozytywna będzie uprawniała daną osobę lub podmiot do wejścia na ścieżkę szkoleniowo-doradczą, a po jej zakończeniu do złożenia wniosku o dotacje na utworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Informacji na temat konkursu, a także warunków uzyskania dotacji udzielają doradcy kluczowi:

Justyna Brylewska

Email:

Tel. +48 61 668 23 21

Żaneta Przepiera

Email:

Tel. +48 61 668 24 15

Patrycja Zenker

Email:

Tel. +48 61 668 23 07

Bartosz Pawlak

Email:

Tel. +48 61 668 24 30

Regulamin rekrutacji do wsparcia finansowego oraz wzór skróconego opisu przedsięwzięcia znajduje się w zakładce „Pobierz” na stronie www.wces.eu

do góry