Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Realizacja Programu Wyrównywania Różnic Między (..)

Realizacja Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami w Powiecie Szamotulskim w 2020 r.

13 Listopada 2020

Podpisanie umowy dofinansowania do autobusu10 listopada Starosta Szamotulski, Beata Hanyżak oraz Wójt Gminy Kaźmierz, Zenon Gałka podpisali umowę, dzięki której Gmina Kaźmierz otrzyma 234 000 zł dofinansowania ze środków PFRON na zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

To kolejny rok, w którym Powiat Szamotulski aktywnie realizuje „Program wyrównywania różnic między regionami III” i pozyskuje w jego ramach środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem tego programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób
z niepełnosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Rok 2020 jest rekordowy pod względem liczby zakwalifikowanych do dofinasowania projektów oraz ich wartości. PFRON rozpatrzył bowiem pozytywnie pięć projektów, złożonych przez Powiat Szamotulski na rzecz Gminy Kaźmierz, Gminy Wronki, Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach, Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 548 738,43 zł pozwoli na likwidację barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach, remont pomieszczeń w WTZ w Szamotułach i we Wronkach, zakup samochodu z windą do przewozu osób z niepełnosprawnościami w DPS w Nowej Wsi oraz zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami przez Gminę Kaźmierz. Wszystkie te projekty stanowią realne działania na rzecz rozwoju infrastruktury służącej rehabilitacji na terenie powiatu, co umożliwia osobom z niepełnosprawnościami pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, edukacji i rehabilitacji.

Realizatorem „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w Powiecie Szamotulskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

do góry