Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Raport o stanie bezrobocia w Powiecie Szamotulskim

Raport o stanie bezrobocia w Powiecie Szamotulskim

11 Września 2020

 

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach prowadzi nabór ciągły na Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców i przedsiębiorców niezatrudniających pracowników oraz organizacji pozarządowych przyznawane na podstawie art. 15zzd oraz art. 15zzda ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Trwają nabory na dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, pracodawców i organizacji pozarządowych oraz wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej.

 

Powiat Szamotulski dysponuje kwotą 50 milionów złotych z przeznaczeniem na pożyczki i dofinansowania w ramach ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19. Środki pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy, a zadania wynikają z art. 15zzb - 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 374 ze zm.).

 

Statystyka złożonych wniosków:

 

Wnioski o pożyczki:

 • Liczba wniosków o pożyczki złożonych do dnia 28.08.2020r. - 4730 (196 rozpatrzone negatywnie);
 • Liczba wniosków o pożyczki wypłaconych do dnia 28.2020r. - 4526

 

Wnioski o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności i wynagrodzeń

 • Liczba wniosków o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla osób samozatrudnionych złożonych na dzień 28.08.2020r. - 776 (111 rozpatrzone negatywnie);
 • Liczba wniosków o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej samozatrudnionych wypłaconych - 661
 • Liczba wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia dla pracodawców na dzień 28.08.2020r. 498 (104 rozpatrzonych negatywnie);
 • Liczba wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń wypłaconych do dnia 12.08.2020r. - 375

 

Rozpoczęto także umarzanie pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, pożyczka udzielona przez dyrektora PUP w Szamotułach na podstawie art. 15zzd tzw. ustawy Covid, wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (za dzień ten uznaje się dzień otrzymania środków na konto).  Umorzenie pożyczki następuje „z urzędu", bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi powiatowy urząd pracy. Do dnia 28.08.2020r. umorzono 3711 pożyczki na kwotę 18 541 190,00 zł.

 

Stan bezrobocia:

stopa bezrobocia w Powiecie Szamotulskim 2020r.

na koniec lutego - 2,7%

na koniec stycznia - 2,7%

na koniec marca - 2,7%

na koniec kwietnia - 3%

na koniec maja - 3,3%

na koniec czerwca - 3,4%

 

 

Liczba bezrobotnych 2020r.

na koniec stycznia -1037

na koniec lutego - 1050

na koniec marca - 1041

na koniec kwietnia - 1155

na koniec maja - 1273

na koniec czerwca - 1321

na koniec lipca - 1317

do góry