Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Raport dot. sytuacji na rynku pracy w Powiecie Szamotulskim (..)

Raport dot. sytuacji na rynku pracy w Powiecie Szamotulskim na koniec maja 2020 r.

2 Czerwca 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach prowadzi nabór ciągły na Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców i przedsiębiorców niezatrudniających pracowników przyznawane na podstawie art. 15zzd ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Trwają również nabory wniosków na dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, pracodawców i organizacji pozarządowych.

 

Statystyka złożonych wniosków o dofinansowania

Wnioski o pożyczki:

 • Liczba wniosków o pożyczki złożonych do dnia 30.04.2020 r. - 2739
 • Liczba wniosków o pożyczki złożonych do dnia 07.05.2020 r - 3408
 • Liczba wniosków o pożyczki złożonych do dnia 29.05.2020 r. - 4123
 • Liczba wniosków o pożyczki wypłaconych do dnia 30.04.2020 r. - 835
 • Liczba wniosków o pożyczki wypłaconych do dnia 07.05.2020 r. - 1455
 • Liczba wniosków o pożyczki wypłaconych do dnia 29.05.2020 r. - 3969

 

Pożyczki PUP

 

Wnioski o dofinansowania kosztów prowadzenia działalności i wynagrodzeń:

 • Liczba wniosków o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla osób samozatrudnionych na dzień 29.05.2020 r. - 317
 • Liczba wniosków o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla osób samozatrudnionych wypłaconych na dzień 29.05.2020 r. - 269
 • Liczba wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia dla pracodawców na dzień 29.05.2020 r. - 233
 • Liczba wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia dla pracodawców wypłaconych do dnia 29.05.2020 r. - 67

 

Aktualny stan bezrobocia

Stopa bezrobocia w Powiecie Szamotulskim od stycznia do końca marca br. pozostawała niezmienna i wynosiła 2,7 %. Od kwietnia obserwujemy stopniowy przyrost osób rejestrujących się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne. Spowodowało to, że pod koniec kwietnia stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła już 3%. Obecnie (dane na dzień 29 maja) liczba osób pozostających bez pracy w Powiecie Szamotulskim wynosi 1268 osób.

 

Bezrobocie

 

Do dnia 29 maja 2020 r. nie wpłynął żaden wniosek w sprawie zgłoszenia zwolnień grupowych.

do góry