Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Raport dot. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie (..)

Raport dot. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Szamotulskim

11 Maja 2020

Logo PUPPowiatowy Urząd Pracy w Szamotułach prowadzi nabór ciągły na Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców i przedsiębiorców niezatrudniających pracowników przyznawane na podstawie art. 15zzd ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Nabór wniosków na dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, pracodawców i organizacji pozarządowych zakończył się 29 kwietnia i zostanie wznowiony 11 maja 2020 r.

Do dnia 07.05.2020 r. na pożyczki przeznaczono kwotę 7 274 890,00 zł  z przyznanych Powiatowi Szamotulskiemu 20 000 000 zł w ramach Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

7 maja 2020r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach z upoważnienia Starosty Szamotulskiego wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy. Złożony wniosek dotyczył kwoty 10 000 000,00 zł, która miałaby być przeznaczona na pożyczki i dofinansowania w ramach ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19. 

Statystyka złożonych wniosków o dofinansowania 

 

Wnioski o pożyczki:

 • Liczba wniosków o pożyczki złożonych do dnia 30.04.2020r. - 2739
 • Liczba wniosków o pożyczki złożonych do dnia 05.2020r - 3408
 • Liczba wniosków o pożyczki wypłaconych do dnia 30.04.2020r. - 835
 • Liczba wniosków o pożyczki wypłaconych do dnia 05.2020r. - 1455

 

Pożyczki wykres

 

Wnioski o dofinansowania kosztów prowadzenia działalności i wynagrodzeń:

 • Liczba wniosków o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla osób samozatrudnionych na dzień 07.05.2020r. - 147
 • Liczba wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia dla pracodawców na dzień 07.05.2020r. - 101

Aktualny stan bezrobocia

Stopa bezrobocia w Powiecie Szamotulskim od stycznia do końca marca br. pozostawała niezmienna i wynosiła 2,7 %. Od kwietnia obserwujemy stopniowy przyrost osób rejestrujących się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne. Obecnie liczna bezrobotnych w Powiecie Szamotulskim wynosi 1184 osób.

Bezrobocie wykres

Do dnia 7 maja 2020 r. nie wpłynął żaden wniosek w sprawie zgłoszenia zwolnień grupowych.

 

 

do góry