Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Radni Powiatu Szamotulskiego udzielili absolutorium za rok (..)

Radni Powiatu Szamotulskiego udzielili absolutorium za rok 2020 Zarządowi Powiatu Szamotulskiego!

24 Czerwca 2021

Wczoraj, 23 czerwca br., w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach miała miejsce XXV sesja Rady Powiatu Szamotulskiego. Po stwierdzeniu prawomocności sesji, powołaniu Sekretarza obrad oraz przyjęciu protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Szamotulskiego, przystąpiono do sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 12 maja do 15 czerwca 2021 r. Kolejnym punktem było sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego.  Program dzisiejszych obrad był wyjątkowo obszerny. Jednak najistotniejszy punkt stanowiły: podjęcie przez Radnych uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Szamotulskiego wotum zaufania oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu Szamotulskiego z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za rok 2020. W wyniku głosowania Rada Powiatu Szamotulskiego udzieliła Zarządowi Powiatu Szamotulskiego absolutorium za 2020 rok stosunkiem głosów - 19 „za”, 1 „przeciw” przy obecnych 20 radnych. Na wczorajszej  XXV sesji Rady Powiatu Szamotulskiego podjęto również m.in.  następujące uchwały dotyczące :

- zmiany Uchwały nr XII/119/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Szamotulski porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich zmienionej Uchwałą nr XX/169/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

-  zmiany uchwały nr XXII/186/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Szamotulski w 2021 roku,

- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, przez SP ZOZ w Szamotułach, na okres 15 lat, nieruchomości na prowadzenie stacji dializ,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 - 2037,

- wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.

do góry