Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w (..)

Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

4 Listopada 2020

Informujemy, iż Powiat Szamotulski otrzymał grant w łącznej kwocie 499 988,23 zł na wsparcie:


1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach,
2) Domu im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Otorowie,
3) Domu Dziecka „w Słońcu” w Lipnicy,
4) Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych: „KANAAN” , „NEGEB” i „SYCHEM” w Szamotułach,
5) Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach,

w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

do góry