Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Powiatowy projekt "Wizyty w miejscach pamięci"

Powiatowy projekt "Wizyty w miejscach pamięci"

3 Listopada 2020

Piąty rok z rzędu szkoły ponadpodstawowe powiatu szamotulskiego realizowały Projekt Wizyt w Miejscach Pamięci. To inicjatywa nauczycieli historii z pięciu szkół prowadzonych przez powiat. Każdego roku na zajęcia edukacyjne w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie i Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem  wyjeżdża kilkuset uczniów. Projekt zakłada przygotowanie do wizyty, które odbywa się w szkole. W muzeum poznają szczegółowo niektóre elementy okupacji hitlerowskiej na terenie dzisiejszej Wielkopolski, słuchają wspomnień, czytają listy i dokumenty. Lekcję muzealną  kończą podsumowaniem i refleksją. Możliwość uczenia się w niezwykłych dla tradycyjnych lekcji okolicznościach wyzwala silne emocje, uświadamia grozę wojny oraz pokazuje mechanizmy zorganizowanego prześladowania i eksterminowania różnych grup ludzi.

Przed nasileniem epidemii w październiku udało się zrealizować dużą część zaplanowanych na ten rok wyjazdów. Mamy nadzieję na kontynuowanie współpracy w przyszłym roku i organizację zajęć w muzeach już na wiosnę 2021 roku.

Szamotulski projekt jest wzorowany na wcześniejszym pomyśle wrocławskiego samorządu pod nazwą Edukacja w miejscach Pamięci. Jak do tej pory nasz powiat jest jedynym rozumiejącym wagę tego typu edukacji.

do góry