Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Powiatowa Rada Rynku Pracy w Szamotułach

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Szamotułach

24 Września 2021

Korekta podziału środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na działania aktywizacyjne na kolejne miesiące 2021 r. to główna przyczyna zwołanego na 23 września posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Szamotułach.

Rada to organ opiniodawczo-doradczy starosty w sprawach rynku pracy. W jej skład wchodzą przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego, przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie powiatu szamotulskiego wchodzących w skład komisji trójstronnej, przedstawiciele pracodawców oraz organizacji rolników oraz cechu rzemiosł. Decyzje podejmowane są w formie uchwał, które stanowią podstawę dalszych działań Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach.

Kwotę 1 806 852,67 zł zaproponowano przeznaczyć na instrumenty i usługi dedykowane wszystkim kategoriom bezrobotnych. Zaproponowany podział środków zakłada finansowanie już zawartych umów i kontynuowanych w 2021 roku oraz realizację nowych. PUP w Szamotułach planuje wydatki na aktywizację wszystkich grup bezrobotnych: osób młodych, po 50 roku życia, planujących zmianę miejsca pracy i życia, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i z dysfunkcjami.

Korekta poprzedniej uchwały zakłada m.in. zwiększenie wydatków na dotacje dla bezrobotnych oraz doposażenia stanowisk pracy. Obecnie Powiatowy urząd Pracy w Szamotułach prowadzi nabory na następujące formy:

  • staże
  • dotacje dla bezrobotnych
  • szkolenia indywidualne
  • odnowienie licencji
  • bony zasiedleniowe.

Więcej informacji o prowadzonych naborach znaleźć można na stronie www.szamotuly.praca.gov.pl.

do góry